KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

 • Levent KAHRIMAN, KÜAD Yönetim Kurulu Bașkanı
 • Fuat ARSLAN, Kongre Bașkanı
 • Belgin SİLE, KÜAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Serdar MUTAF, KÜAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Bülent KONCA, KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hale YEDİER, KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Oktay UYSAL, KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Şule KÜÇÜKOĞLU, KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Bekir ÇAKICI, KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Rana ERGİNBİLGİÇ, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • A. Ozan EVLİYAOĞLU, KÜAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Sinem Kapar ŞAHİNDERE, KÜAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Prof. Dr. Hakan DAL, KÜAD Bilim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Nazım ȘEKEROĞLU, KÜAD Bilim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Fatih Mehmet EMEN, KÜAD Bilim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ, KÜAD Bilim Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. Göktürk AVŞAR, KÜAD Bilim Kurulu Üyesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan CESUR TURGUT, KÜAD Bilim Kurulu Üyesi