BİLDİRİ

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 14 Ekim 2023

Değerli Katılımcılar, Kongre Bilim Kurulu tarafından ödül almaya hak kazanmış ve ilk 3’e giren poster ve sözlü bildirilere ödül verilecektir.

Poster Bildiri
1.lik ödülü: 7.000 TL
2.lik ödülü: 5.000 TL
3.lük ödülü: 3.000 TL

Sözlü Bildiri
1.lik ödülü: 7.000 TL
2.lik ödülü: 5.000 TL
3.lük ödülü: 3.000 TL


Sözlü ve Poster Bildirilerin ve Sunumların Hazırlanması için Genel Kurallar

Sözlü veya Poster sunumları için gönderilecek olan Bildiriler İngilizce olup, sunumlarda anlatım dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Ancak kullanılacak Slaytlar ve Posterler İngilizce hazırlanmalıdır.

Sözlü ve Poster Bildiri Formatı

Tüm Sunumlar hazırlanacak olan “Congress Proceedings Book” olarak yayınlanacak olup, belirtilen Format kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Sözlü ve Poster bildirileri, örnek bildiri formatına göre İngilizce Tam Metin (Full Text) hazırlanmalıdır. Review (Derleme) çalışmaları için hazırlanacak Bildiriler, tam metin için belirtilen Formata uygun şekilde olup, Abstract (Özet), Keywords (Anahtar Kelimeler) ve References (Kaynaklar) kısımlarını içermelidir. Posterler 70 cm (en) x 90 cm (boy) boyutlarında hazırlanacak olup, 1,5 metre mesafeden okunabilir büyüklükte ve serbest stilde hazırlanmalıdır. Posterlerin içermesi gereken kısımlar sözlü ve poster tam metin bildiri örneğindeki gibi; Abstract (Özet), Keywords (Anahtar Kelimeler), Introduction (Giriş), Material and Methods (Materyal ve Metod), Results and Discussion (Sonuçlar ve Tartışma), Conclusion (Yorum), References (Kaynaklar) bölümlerinden oluşmalıdır.

Değerli Katılımcılar,

Hakem değerlendirmesinden geçmiş olan Bildiriler, isteğe bağlı olarak aşağıda linkleri verilen Uluslararası statüde TR-Dizinli dergilerde yeterli sayıda bildiri başvurusu oldugu takdirde basılacaktır. Bu konuda ilgili Komisyon yardımcı olacaktır.

“Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry” (JOTCSA)
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jotcsa/user/register
“Natural and Engineering Sciences” (NES)
http://www.nesciences.com

Bildirilerinizi bildiri@kozmetikkongresi.com adresine mail atabilirsiniz veya buradan yükleyebilirsiniz.